DISCLOSURE POLICY

(See below for English)

Denne blog er en personlig blog skrevet og redigeret af mig (Line Karen). Denne blog accepterer muligvis kompensation for at give mening om produkter, tjenester, websteder og forskellige andre emner. Selvom ejeren af ​​denne blog modtager kompensation for sine indlæg, vil hun altid give sine ærlige meninger, resultater, overbevisninger eller erfaringer om disse emner eller produkter. Den modtagne kompensation kan påvirke emnerne eller indlæg i denne blog.

Det vil altid stå på et blogindlæg, hvis der er givet nogen kompensation til ejeren for hendes mening. Alle meninger gives med respekt for ærlighed, forhold og identitet.

Synspunkter og meninger udtrykt på denne blog er udelukkende bloggernes egne. Enhver produktpåstand, statistik, citat eller anden repræsentation om et produkt eller en tjeneste skal verificeres med den pågældende producent, udbyder eller part.

Denne blog accepterer ikke nogen form for kontant betaling for annoncering eller for at give mening om produkter, tjenester, hjemmesider eller lignende.

—-

This blog is a personal blog written and edited by me (Line Karen). This blog may accept compensations to provide opinion on products, services, websites and various other topics. Even though the owner of this blog receives compensation for her posts, she will always give her honest opinions, findings, beliefs, or experiences on those topics or products. The compensation received may influence the topics or posts made in this blog.

It will always figure on a blog post if any compensation has been given to the owner for her opinion. All opinions are given with respect of honesty, relationship and identity.

The views and opinions expressed on this blog are purely the bloggers’ own. Any product claim, statistic, quote or other representation about a product or service should be verified with the manufacturer, provider or party in question.

This blog does not accept any form of cash payment for advertising or to provide opinion on products, services, websites or the like.

– og ganske uperfekt.

%d bloggers like this: